Hvor mye skal du låne?

Er du ute etter et forbrukslån, så er det ulike produkter på markedet, som varierer i størrelse. Det er veldig få, eller ingen, kredittytere som tilbyr mer enn en halv million i lån. Noen låner heller ikke ut mer enn femti tusen kroner, mens andre igjen fokuserer på mikrolån. Sistnevnte går opp til ti tusen kroner. Hvor mye du har behov for å låne bestemmer også renten, og den kan bli forholdsvis høy hvis banken har høy risiko. Skal du låne mer enn en halv million kan dette bli vanskelig uten sikkerhet i eiendom eller lignende.

Hvilke rutiner den enkelte kredittyter operer med, er en godt bevart forretningshemmelighet, men de tar antagelig utgangspunkt i hvor mye du har i inntekt og gjeld, så regner de ut hvor stor gjeldsgrad du har og deretter maks lånebelastning ekstra økonomien din tåler.

Søke forbrukslån - hvor mye kan du låne?
Send først inn en søknad om forbrukslån og oppgi alle nødvendige opplysninger. Etter en kort gjennomgang vil antagelig banken kontakte deg forløpende, men hvis det dreier seg om et mindre forbrukslån, er det mer sannsynlig du vil få svar, positivt eller negativ, og etterfølgende en låneavtale du eventuelt skal signere.

Får du negativt svar på søknaden om forbrukslån, vil ikke banken gi noen begrunnelse, men det kan vøre de vil tilby et lavere lån. Ta kontakt med banken og forklar din situasjon, at du har behov for penger og vil vite hvor mye du kan låne