Hvor mye skal du låne?

Er du ute etter et forbrukslån, så er det ulike produkter på markedet, som varierer i størrelse. Det er veldig få, eller ingen, kredittytere som tilbyr mer enn en halv million i lån. Noen låner heller ikke ut mer enn femti tusen kroner, mens andre igjen fokuserer på mikrolån. Sistnevnte går opp til ti tusen kroner. Hvor mye du har behov for å låne bestemmer også renten, og den kan bli forholdsvis høy hvis banken har høy risiko. Skal du låne mer enn en halv million kan dette bli vanskelig uten sikkerhet i eiendom eller lignende.

Hvilke rutiner den enkelte kredittyter operer med, er en godt bevart forretningshemmelighet, men de tar antagelig utgangspunkt i hvor mye du har i inntekt og gjeld, så regner de ut hvor stor gjeldsgrad du har og deretter maks lånebelastning ekstra økonomien din tåler.

Søke forbrukslån - hvor mye kan du låne?
Send først inn en søknad om forbrukslån og oppgi alle nødvendige opplysninger. Etter en kort gjennomgang vil antagelig banken kontakte deg forløpende, men hvis det dreier seg om et mindre forbrukslån, er det mer sannsynlig du vil få svar, positivt eller negativ, og etterfølgende en låneavtale du eventuelt skal signere.

Får du negativt svar på søknaden om forbrukslån, vil ikke banken gi noen begrunnelse, men det kan vøre de vil tilby et lavere lån. Ta kontakt med banken og forklar din situasjon, at du har behov for penger og vil vite hvor mye du kan låne

Renter på lånet

Rentene på lånet er noe av de viktigste du skal forholde deg til, og rentene blir fastsatt av en helhetsbrudering, hvor banken ser på økonomien din og beregner en risiko for hvor sannsynlig det er de får pengene tilbake.

Det kan vøre mulig å få lave renter på forbrukslån hvis du sammenligner ulike tilbud på markedet, og etterfølgende forhandler med banken. Den aller letteste måten å få innvilget et høyere lån på, med lavere renter, er å stille med sikkerhet. Alle har ikke denne muligheten, men da kan du regne med at lånebeløpet vil være direkte avhengig av inntekten din.

Hvordan få lavere renter
Bruk en lånemegler til å hjelpe deg med å sende ut en samlesøknad. Sender du ut en samlesøknad, vil den innhente flere tilbud for deg samtidig. Flere tilbud gir deg friheten til å velge og du kan ta en vurdering av hvilken bank som har de beste vilkårene for lånesøknaden din.

Fordelen med en lånemegler, er at du kan innhente tilbud fra flere banker, som lånemegleren har et samarbeid med. Å sende ut søknader er tidkrevende, og skal du gjøre jobben alene, så dekker du neppe over hele markedet. Lånemegleren gjør heller ikke det, men de tar gjerne kontakt med 10-15 banker, så de får dekket over en god del.

I søknaden om forbrukslån vil du så oppgi, hvor mye du ønsker å låne og hvor lenge. Etter dette, er det bare å lene seg tilbake og vente på at tilbudene kommer på rekke og rad.